Perhatian.. Semua jadual Illustrasi yang terdapat dalam Blog ini adalah dengan mengandaikan anda tidak mengambil wang tunai tahunan anda.. Jumlah tersebut akan terkumpul sebagai wang pelaburan anda dan jumlah ini adalah anggaran sahaja. Bergantung kepada prestasi syarikat. Dan sedihnya, boleh dikatakan kebanyakan Agen Insuran tidak memberitahu anda realiti ini sekiranya anda tidak bertanya.
" Sekecil-kecil dosa riba tu, sama dosanya seperti berzina dengan ibu sendiri"

Tuesday, 29 March 2011

Annuity 1 (Maxxsaver 5,000 + Dimension 10,000)

Komitmen
Membuat simpanan selama 10 Tahun sahaja dengan pengurangan simpanan pada 4 tahun terakhir.

Manfaat
Perlindungan untuk Kematian dan TPD (Total Permanent Disability).
Pendapatan Tahunan Terjamin bermula dari tahun PERTAMA penyertaan.
Perkongsian Keuntungan bermula dari tahun KE DUA penyertaan.
Pertambahan pendapatan tahunan bermula tahun ke 10 penyertaan.
Pendapatan berterusan sehingga umur peserta 100 tahun.
Simpanan pokok dilaburkan ke Dana yang anda inginkan.

Produk ini tidak berlandaskan syariah, dan AXA AFFIN merupakan syarikat Insuran Konvensional dan tiada produk Takaful.

Annuity 1 (Maxxsaver 5,000 + Dimension 10,000)

YEAR

AXA ANNUITY 1

SAVING

A = ANNUAL INCOME

B = PROFIT SHARING (ANGGARAN)

SURRENDER VALUE (ANGGARAN)

1

RM 2,700

RM 150

-

RM 807

2

RM 2,700

RM 150

RM 50

RM 2,320

3

RM 2,700

RM 150

RM 50

RM 4,474

4

RM 2,700

RM 150

RM 50

RM 6,537

5

RM 2,700

RM 300

RM 50

RM 8,917

6

RM 2,700

RM 150

RM 50

RM 11,667

7

RM 1,390

RM 150

RM 50

RM 13,533

8

RM 1,390

RM 150

RM 50

RM 15,506

9

RM 1,390

RM 150

RM 50

RM 17,599

10

RM 1,390

RM 300

RM 50

RM 19,838

11

RM 550

RM 400

RM 21,289

12

RM 550

RM 400

RM 22,652

13

RM 550

RM 400

RM 24,088

14

RM 550

RM 400

RM 25,615

15

RM 700

RM 400

RM 28,954

16

RM 550

RM 400

RM 30,613

17

RM 550

RM 400

RM 32,378

18

RM 550

RM 400

RM 34,142

19

RM 550

RM 400

RM 36,201

20

RM 700

RM 400

RM 38,316

21

RM 550

RM 450

RM 40,355

22

RM 550

RM 450

RM 42,431

23

RM 550

RM 450

RM 44,605

24

RM 550

RM 450

RM 46,875

25

RM 700

RM 450

RM 49,255

26

RM 550

RM 450

RM 51,831

27

RM 550

RM 450

RM 54,425

28

RM 550

RM 450

RM 57,134

29

RM 550

RM 450

RM 59,976

30

RM 700

RM 450

RM 63,055

100

RM 400

RM 300

RM 250,855

Analisis Data

Simpanan Pokok = RM 21,760
Akaun A = RM 41,400
Potensi Akaun B = RM 29,950
A + B = RM 71,350
Potensi Matang pada 30 tahun = RM 25,740
Potensi Matang pada 100 tahun = RM 250,855

No comments:

Post a Comment