Perhatian.. Semua jadual Illustrasi yang terdapat dalam Blog ini adalah dengan mengandaikan anda tidak mengambil wang tunai tahunan anda.. Jumlah tersebut akan terkumpul sebagai wang pelaburan anda dan jumlah ini adalah anggaran sahaja. Bergantung kepada prestasi syarikat. Dan sedihnya, boleh dikatakan kebanyakan Agen Insuran tidak memberitahu anda realiti ini sekiranya anda tidak bertanya.
" Sekecil-kecil dosa riba tu, sama dosanya seperti berzina dengan ibu sendiri"

Thursday, 3 March 2011

Maxxsaver 20,000

PELAN MAXXSAVER 20,000

Komitmen
Membuat simpanan selama 6 (ENAM) TAHUN SAHAJA.

Manfaat
Perlindungan untuk Kematian dan TPD (Total Permanent Disability).
Pendapatan Tahunan Terjamin bermula dari tahun PERTAMA penyertaan.
Perkongsian Keuntungan bermula dari tahun KE DUA penyertaan.
Tunai Terjamin tahun pertama adalah 12% dan seterusnya menjadi rujukan untuk tahun-tahun berikutnya.
Tunai Terjamin digandakan setiap 5 tahun.
Pendapatan berterusan sehingga 30 TAHUN.
Simpanan pokok dilaburkan ke Dana yang telah ditentukan.

Produk ini tidak berlandaskan syariah, dan AXA AFFIN merupakan syarikat Insuran Konvensional dan tiada produk Takaful.

PELAN MAXXSAVER 20,000

YEAR

MAXXSAVER (20,000)

SAVING

A = ANNUAL INCOME

B = PROFIT SHARING (ANGGARAN)

SURRENDER VALUE (ANGGARAN)

1

RM 5,040

RM 600

-

RM 2,238

2

RM 5,040

RM 600

RM 200

RM 5,566

3

RM 5,040

RM 600

RM 200

RM 9,810

4

RM 5,040

RM 600

RM 200

RM 14,004

5

RM 5,040

RM 1,200

RM 200

RM 18,650

6

RM 5,040

RM 600

RM 200

RM 24,213

7

RM 600

RM 200

RM 25,809

8

RM 600

RM 200

RM 27,458

9

RM 600

RM 200

RM 29,194

10

RM 1,200

RM 200

RM 31,058

11

RM 600

RM 400

RM 33,255

12

RM 600

RM 400

RM 35,328

13

RM 600

RM 400

RM 37,530

14

RM 600

RM 400

RM 39,494

15

RM 1,200

RM 400

RM 44,465

16

RM 600

RM 400

RM 47,015

17

RM 600

RM 400

RM 49,719

18

RM 600

RM 400

RM 52,566

19

RM 600

RM 400

RM 55,567

20

RM 1,200

RM 400

RM 58,784

21

RM 600

RM 600

RM 62,338

22

RM 600

RM 600

RM 65,870

23

RM 600

RM 600

RM 69,611

24

RM 600

RM 600

RM 73,551

25

RM 1,200

RM 600

RM 77,737

26

RM 600

RM 600

RM 82,503

27

RM 600

RM 600

RM 87,132

28

RM 600

RM 600

RM 92,008

29

RM 600

RM 600

RM 97,144

30

RM 1,200

RM 600

RM 102,962

Analisis Data

Simpanan Pokok
= RM 30,240

Akaun A
= RM21,600

Potensi Akaun B
= RM11,800

Potensi Matang 30 tahun
= RM102,962

No comments:

Post a Comment