Perhatian.. Semua jadual Illustrasi yang terdapat dalam Blog ini adalah dengan mengandaikan anda tidak mengambil wang tunai tahunan anda.. Jumlah tersebut akan terkumpul sebagai wang pelaburan anda dan jumlah ini adalah anggaran sahaja. Bergantung kepada prestasi syarikat. Dan sedihnya, boleh dikatakan kebanyakan Agen Insuran tidak memberitahu anda realiti ini sekiranya anda tidak bertanya.
" Sekecil-kecil dosa riba tu, sama dosanya seperti berzina dengan ibu sendiri"

Tuesday, 29 March 2011

Annuity 2 (Maxxsaver 10,000 + Dimension 20,000)

Komitmen
Membuat simpanan selama 10 Tahun sahaja dengan pengurangan simpanan pada 4 tahun terakhir.

Manfaat
Perlindungan untuk Kematian dan TPD (Total Permanent Disability).
Pendapatan Tahunan Terjamin bermula dari tahun PERTAMA penyertaan.
Perkongsian Keuntungan bermula dari tahun KE DUA penyertaan.
Pertambahan pendapatan tahunan bermula tahun ke 10 penyertaan.
Pendapatan berterusan sehingga umur peserta 100 tahun.
Simpanan pokok dilaburkan ke Dana yang anda inginkan.

Produk ini tidak berlandaskan syariah, dan AXA AFFIN merupakan syarikat Insuran Konvensional dan tiada produk Takaful.

Annuity 2 (Maxxsaver 10,000 + Dimension 20,000)

YEAR

AXA ANNUITY 2

SAVING

A = ANNUAL INCOME

B = PROFIT SHARING (ANGGARAN)

SURRENDER VALUE (ANGGARAN)

1

RM 5,300

RM 300

-

RM 1,616

2

RM 5,300

RM 300

RM 100

RM 4,639

3

RM 5,300

RM 300

RM 100

RM 8,946

4

RM 5,300

RM 300

RM 100

RM 13,074

5

RM 5,300

RM 600

RM 100

RM 17,835

6

RM 5,300

RM 300

RM 100

RM 23,334

7

RM 2,780

RM 300

RM 100

RM 27,066

8

RM 2,780

RM 300

RM 100

RM 31,013

9

RM 2,780

RM 300

RM 100

RM 35,199

10

RM 2,780

RM 600

RM 100

RM 39,677

11

RM 1,100

RM 800

RM 42,577

12

RM 1,100

RM 800

RM 45,305

13

RM 1,100

RM 800

RM 48,176

14

RM 1,100

RM 800

RM 51,231

15

RM 1,400

RM 800

RM 57,909

16

RM 1,100

RM 800

RM 61,224

17

RM 1,100

RM 800

RM 64,755

18

RM 1,100

RM 800

RM 68,483

19

RM 1,100

RM 800

RM 72,400

20

RM 1,400

RM 800

RM 76,632

21

RM 1,100

RM 900

RM 80,709

22

RM 1,100

RM 900

RM 84,861

23

RM 1,100

RM 900

RM 89,209

24

RM 1,100

RM 900

RM 93,749

25

RM 1,400

RM 900

RM 98,510

26

RM 1,100

RM 900

RM 103,663

27

RM 1,100

RM 900

RM 108,850

28

RM 1,100

RM 900

RM 114,268

29

RM 1,100

RM 900

RM 119,947

30

RM 1,400

RM 900

RM 126,117

100

RM 800

RM 600

RM 501,710

Analisis Data

Simpanan Pokok = RM 42,920
Akaun A = RM 82,800
Potensi Akaun B = RM 59,900
A + B = RM 142,700
Potensi Matang pada 30 tahun = RM 51,487
Potensi Matang pada 100 tahun = RM 501,710

No comments:

Post a Comment