Perhatian.. Semua jadual Illustrasi yang terdapat dalam Blog ini adalah dengan mengandaikan anda tidak mengambil wang tunai tahunan anda.. Jumlah tersebut akan terkumpul sebagai wang pelaburan anda dan jumlah ini adalah anggaran sahaja. Bergantung kepada prestasi syarikat. Dan sedihnya, boleh dikatakan kebanyakan Agen Insuran tidak memberitahu anda realiti ini sekiranya anda tidak bertanya.
" Sekecil-kecil dosa riba tu, sama dosanya seperti berzina dengan ibu sendiri"

Tuesday, 29 March 2011

Annuity 4 (Maxxsaver 50,000 + Dimension 100,000)

Komitmen
Membuat simpanan selama 10 Tahun sahaja dengan pengurangan simpanan pada 4 tahun terakhir.

Manfaat
Perlindungan untuk Kematian dan TPD (Total Permanent Disability).
Pendapatan Tahunan Terjamin bermula dari tahun PERTAMA penyertaan.
Perkongsian Keuntungan bermula dari tahun KE DUA penyertaan.
Pertambahan pendapatan tahunan bermula tahun ke 10 penyertaan.
Pendapatan berterusan sehingga umur peserta 100 tahun.
Simpanan pokok dilaburkan ke Dana yang anda inginkan.

Produk ini tidak berlandaskan syariah, dan AXA AFFIN merupakan syarikat Insuran Konvensional dan tiada produk Takaful.

Annuity 4 (Maxxsaver 50,000 + Dimension 100,000)

YEAR

AXA ANNUITY 4

SAVING

A = ANNUAL INCOME

B = PROFIT SHARING (ANGGARAN)

SURRENDER VALUE (ANGGARAN)

1

RM 25,750

RM 1,500

-

RM 8,078

2

RM 25,750

RM 1,500

RM 500

RM 23,195

3

RM 25,750

RM 1,500

RM 500

RM 44,812

4

RM 25,750

RM 1,500

RM 500

RM 65,369

5

RM 25,750

RM 3,000

RM 500

RM 89,175

6

RM 25,750

RM 1,500

RM 500

RM 116,672

7

RM 13,900

RM 1,500

RM 500

RM 135,329

8

RM 13,900

RM 1,500

RM 500

RM 155,066

9

RM 13,900

RM 1,500

RM 500

RM 175,996

10

RM 13,900

RM 3,000

RM 500

RM 198,384

11

RM 5,500

RM 4,000

RM 212,886

12

RM 5,500

RM 4,000

RM 226,523

13

RM 5,500

RM 4,000

RM 240,885

14

RM 5,500

RM 4,000

RM 256,155

15

RM 7,000

RM 4,000

RM 289,545

16

RM 5,500

RM 4,000

RM 306,122

17

RM 5,500

RM 4,000

RM 323,776

18

RM 5,500

RM 4,000

RM 342,417

19

RM 5,500

RM 4,000

RM 362,001

20

RM 7,000

RM 4,000

RM 383,159

21

RM 5,500

RM 4,500

RM 403,643

22

RM 5,500

RM 4,500

RM 424,308

23

RM 5,500

RM 4,500

RM 444,045

24

RM 5,500

RM 4,500

RM 468,747

25

RM 7,000

RM 4,500

RM 492,552

26

RM 5,500

RM 4,500

RM 518,312

27

RM 5,500

RM 4,500

RM 544,249

28

RM 5,500

RM 4,500

RM 571,347

29

RM 5,500

RM 4,500

RM 599,736

30

RM 7,000

RM 4,500

RM 637,922

100

RM 4,000

RM 3,000

RM 2,508,551

Analisis Data

Simpanan Pokok = RM 210,100
Akaun A = RM 414,000
Potensi Akaun B = RM 299,500
A + B = RM 713,500
Potensi Matang pada 30 tahun = RM 257,404
Potensi Matang pada 100 tahun = RM 2,508,551

No comments:

Post a Comment