Perhatian.. Semua jadual Illustrasi yang terdapat dalam Blog ini adalah dengan mengandaikan anda tidak mengambil wang tunai tahunan anda.. Jumlah tersebut akan terkumpul sebagai wang pelaburan anda dan jumlah ini adalah anggaran sahaja. Bergantung kepada prestasi syarikat. Dan sedihnya, boleh dikatakan kebanyakan Agen Insuran tidak memberitahu anda realiti ini sekiranya anda tidak bertanya.
" Sekecil-kecil dosa riba tu, sama dosanya seperti berzina dengan ibu sendiri"

Tuesday, 29 March 2011

Maxxsaver 10,000

Komitmen
Membuat simpanan selama 6 (ENAM) TAHUN SAHAJA.

Manfaat
Perlindungan untuk Kematian dan TPD (Total Permanent Disability).
Pendapatan Tahunan Terjamin bermula dari tahun PERTAMA penyertaan.
Perkongsian Keuntungan bermula dari tahun KE DUA penyertaan.
Tunai Terjamin tahun pertama adalah 12% dan seterusnya menjadi rujukan untuk tahun-tahun berikutnya.
Tunai Terjamin digandakan setiap 5 tahun.
Pendapatan berterusan sehingga 30 TAHUN.
Simpanan pokok dilaburkan ke Dana yang telah ditentukan.

Produk ini tidak berlandaskan syariah, dan AXA AFFIN merupakan syarikat Insuran Konvensional dan tiada produk Takaful.

PELAN MAXXSAVER 10,000

YEAR

MAXXSAVER (10,000)

SAVING

A = ANNUAL INCOME

B = PROFIT SHARING (ANGGARAN)

SURRENDER VALUE (ANGGARAN)

1

RM 2,520

RM 300

-

RM 1,119

2

RM 2,520

RM 300

RM 100

RM 2,783

3

RM 2,520

RM 300

RM 100

RM 4,905

4

RM 2,520

RM 300

RM 100

RM 7,002

5

RM 2,520

RM 600

RM 100

RM 9,325

6

RM 2,520

RM 300

RM 100

RM 12,106

7

RM 300

RM 100

RM 12,905

8

RM 300

RM 100

RM 13,729

9

RM 300

RM 100

RM 14,597

10

RM 600

RM 100

RM 15,529

11

RM 300

RM 200

RM 16,628

12

RM 300

RM 200

RM 17,664

13

RM 300

RM 200

RM 18,765

14

RM 300

RM 200

RM 19,925

15

RM 600

RM 200

RM 22,233

16

RM 300

RM 200

RM 23,507

17

RM 300

RM 200

RM 24,859

18

RM 300

RM 200

RM 26,283

19

RM 300

RM 200

RM 27,783

20

RM 600

RM 200

RM 29,392

21

RM 300

RM 300

RM 31,169

22

RM 300

RM 300

RM 32,935

23

RM 300

RM 300

RM 34,806

24

RM 300

RM 300

RM 36,775

25

RM 600

RM 300

RM 38,868

26

RM 300

RM 300

RM 41,252

27

RM 300

RM 300

RM 43,566

28

RM 300

RM 300

RM 46,004

29

RM 300

RM 300

RM 48,572

30

RM 600

RM 300

RM 51,487

Analisis Data

Simpanan Pokok = RM 15,120
Akaun A = RM 10,800
Potensi Akaun B = RM 5,900
A + B = RM 16,700
Potensi Matang pada 30 tahun = RM 51,487

No comments:

Post a Comment