Perhatian.. Semua jadual Illustrasi yang terdapat dalam Blog ini adalah dengan mengandaikan anda tidak mengambil wang tunai tahunan anda.. Jumlah tersebut akan terkumpul sebagai wang pelaburan anda dan jumlah ini adalah anggaran sahaja. Bergantung kepada prestasi syarikat. Dan sedihnya, boleh dikatakan kebanyakan Agen Insuran tidak memberitahu anda realiti ini sekiranya anda tidak bertanya.
" Sekecil-kecil dosa riba tu, sama dosanya seperti berzina dengan ibu sendiri"

Tuesday, 29 March 2011

Annuity 3 (Maxxsaver 20,000 + Dimension 40,000)

Komitmen
Membuat simpanan selama 10 Tahun sahaja dengan pengurangan simpanan pada 4 tahun terakhir.

Manfaat
Perlindungan untuk Kematian dan TPD (Total Permanent Disability).
Pendapatan Tahunan Terjamin bermula dari tahun PERTAMA penyertaan.
Perkongsian Keuntungan bermula dari tahun KE DUA penyertaan.
Pertambahan pendapatan tahunan bermula tahun ke 10 penyertaan.
Pendapatan berterusan sehingga umur peserta 100 tahun.
Simpanan pokok dilaburkan ke Dana yang anda inginkan.

Produk ini tidak berlandaskan syariah, dan AXA AFFIN merupakan syarikat Insuran Konvensional dan tiada produk Takaful.

Annuity 3 (Maxxsaver 20,000 + Dimension 40,000)

YEAR

AXA ANNUITY 3

SAVING

A = ANNUAL INCOME

B = PROFIT SHARING (ANGGARAN)

SURRENDER VALUE (ANGGARAN)

1

RM 10,600

RM 600

-

RM 3,231

2

RM 10,600

RM 600

RM 200

RM 9,278

3

RM 10,600

RM 600

RM 200

RM 17,892

4

RM 10,600

RM 600

RM 200

RM 26,148

5

RM 10,600

RM 1,200

RM 200

RM 35,670

6

RM 10,600

RM 600

RM 200

RM 46,669

7

RM 5,560

RM 600

RM 200

RM 54,131

8

RM 5,560

RM 600

RM 200

RM 62,027

9

RM 5,560

RM 600

RM 200

RM 70,399

10

RM 5,560

RM 1,200

RM 200

RM 79,354

11

RM 2,200

RM 1,600

RM 85,154

12

RM 2,200

RM 1,600

RM 90,609

13

RM 2,200

RM 1,600

RM 96,352

14

RM 2,200

RM 1,600

RM 102,107

15

RM 2,800

RM 1,600

RM 115,818

16

RM 2,200

RM 1,600

RM 122,449

17

RM 2,200

RM 1,600

RM 129,511

18

RM 2,200

RM 1,600

RM 136,967

19

RM 2,200

RM 1,600

RM 144,801

20

RM 2,800

RM 1,600

RM 153,264

21

RM 2,200

RM 1,800

RM 161,417

22

RM 2,200

RM 1,800

RM 169,723

23

RM 2,200

RM 1,800

RM 178,418

24

RM 2,200

RM 1,800

RM 187,499

25

RM 2,800

RM 1,800

RM 197,021

26

RM 2,200

RM 1,800

RM 207,324

27

RM 2,200

RM 1,800

RM 217,699

28

RM 2,200

RM 1,800

RM 228,537

29

RM 2,200

RM 1,800

RM 239,894

30

RM 2,800

RM 1,800

RM 252,222

100

RM 1,600

RM 1,200

RM 1,001,591

Analisis Data

Simpanan Pokok = RM 85,840
Akaun A = RM 165,600
Potensi Akaun B = RM 119,800
A + B = RM 285,400
Potensi Matang pada 30 tahun = RM 102,962
Potensi Matang pada 100 tahun = RM 1,001,591

No comments:

Post a Comment